|

Η Μεσσηνία των Ιστορικών Χρόνων μέσα από τα Μνημεία της

Ε. Ζυμή, «Η Μεσσηνία των Ιστορικών Χρόνων μέσα από τα Μνημεία της» in Doulaveras, N. (ed.) Η Μεσσηνία μέσα στο Χρόνο University of Peloponnese. Department of History, Archaeology and Cultural Resources Managment

Ελληνιστική κεραμική από το χώρο νότια του Ασκληπιείου της αρχαίας Μεσσήνης

Ζυμή, Ε. Ελληνιστική κεραμική από το χώρο νότια του Ασκληπιείου της αρχαίας Μεσσήνης εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία