1ο Επιστημονικό Συνέδριο για το Γαλαξείδι (Γαλαξείδι, 29-30 September 2000).

Xάλκινα σκεύη από το Γαλαξείδι (7ος-1ος αιώνας π.Χ.): Πρώτες σκέψεις και προσεγγίσεις 1ο Επιστημονικό Συνέδριο για το Γαλαξείδι (Γαλαξείδι, 29-30 September 2000)