Ελληνιστική κεραμική από το χώρο νότια του Ασκληπιείου της αρχαίας Μεσσήνης

Ζυμή, Ε. Ελληνιστική κεραμική από το χώρο νότια του Ασκληπιείου της αρχαίας Μεσσήνης εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία